Uyarı!

uyarı

Lütfen test çözebilmek için üye olunuz...

Maliye Politikası Dersi Tek Ders Testi - Başlama Zamanı 21.11.2018 / 15:54:42

Soru 1

Klasik dönem ekonomisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 2

Keynes'in "İstihdam, Para ve Faizin Genel Teorisi" adlı eserinde üzerinde durduğu ilk sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Para piyasasının da hesaba katıldığı IS-LM modelinde maliye politikası ne yönde değişir?

Soru 4

Gelire bağlı vergilerin bulunması halinde kamu harcamaları çarpanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

Vergiler özel sektör harcamalarını azalttığına göre enflasyon dönemlerinde vergiler üzerinde ne şekilde değişiklikler yapılmalıdır?


Online Sınav

İnternet sitemiz Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin derslerine online çalışabilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Sitemize kayıt olmak ücretsizdir. Kayıt olduğunuz takdirde daha fazla özellikten faydalanabilirsiniz.