Uyarı!

uyarı

Lütfen test çözebilmek için üye olunuz...

Adalet Meslek Etiği Dersi Güz Dönem Sonu Testi - Başlama Zamanı 19.02.2018 / 13:47:22

Soru 1

Ahlaki duyarlılığın gelişmediği bir noktadan, etik düşünmenin en olgun haline kadar giden bir çizgideki dördüncü aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Kişinin kendi çıkarına uygun olanı yapması gerektiğini söyleyen etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir kişi, kurum veya organdan emir almamak, yasamanın, yürütme erkinin ve diğer dış etkilerin baskısı altında kalmamak anlamındadır?

Soru 4

Yargılamanın hakkaniyetle yürütülmesi için, mahkeme önünde sahip olunan hak ve yükümlülük açısından tarafların eşit imkânlara sahip olması gerektiğini söyleyen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

Etik komisyonları en az kaç kişiden oluşturulur?


Online Sınav

İnternet sitemiz Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin derslerine online çalışabilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Sitemize kayıt olmak ücretsizdir. Kayıt olduğunuz takdirde daha fazla özellikten faydalanabilirsiniz.