Uyarı!

uyarı

Lütfen test çözebilmek için üye olunuz...

SİYASAL İLETİŞİM Dersi Güz Dönem Sonu Testi - Başlama Zamanı 20.01.2019 / 13:23:46

Soru 1

Radyo ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 2

Bir düşünceyi ya da bir inancı tek taraflı olarak ve sistemli bir biçimde yaygınlaştırarak yandaş sağlamayı amaçlayan alana ne ad verilir?

Soru 3

Harold Lasswell, siyasi iktidarı ele geçirmek ve etkilemek isteyen birey ve grupların, diğerlerinin düşünce ve görüşlerini etkilemek amacıyla önceden tasarlanmış ikna ve telkin tekniklerini kullanarak yaptıkları eyleme ne ad verir?

Soru 4

Batı Avrupa'da kamu hizmeti yayıncılığı nasıl zayıflamaya başlamıştır?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunun yeterince güçlü olamamasının nedenlerinden biri değildir?


Online Sınav

İnternet sitemiz Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin derslerine online çalışabilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Sitemize kayıt olmak ücretsizdir. Kayıt olduğunuz takdirde daha fazla özellikten faydalanabilirsiniz.