Uyarı!

uyarı

Lütfen test çözebilmek için üye olunuz...

SİYASET FELSEFESİ I Dersi Güz Dönem Sonu Testi - Başlama Zamanı 20.01.2019 / 13:12:19

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi siyaset bilimi ile siyaset felsefesi arasındaki farkı ifade etmez?

Soru 2

Felsefenin diğer alanları gibi siyaset felsefesinin de eski Yunan uygarlığı tarafından geliştirilmiş olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Presokratik dönemde toplumdaki güçsüzlerin kendilerini korumak için yasaları, adalet, ahlak gibi kural ve değerleri oluşturduklarını ifade eden sofist düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Eskiçağda sofistler, siyasal kurumlar için physei - thesei ayırımı ile ne anlatmak istemişlerdir?

Soru 5

Doğa durumunu herkesin herkese karşı savaşı olarak betimleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?


Online Sınav

İnternet sitemiz Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin derslerine online çalışabilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Sitemize kayıt olmak ücretsizdir. Kayıt olduğunuz takdirde daha fazla özellikten faydalanabilirsiniz.