Uyarı!

uyarı

Lütfen test çözebilmek için üye olunuz...

Siyaset Sosyolojisi Dersi Güz Dönem Sonu Testi - Başlama Zamanı 20.01.2019 / 13:09:36

Soru 1

Doğal toplum kavramlaştırması hangi sosyal bilim anlayışının bir ürünüdür?

Soru 2

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi siyaset­ekonomi ilişkisinde belirleyici olanın ekonomi olduğunu savunur?

Soru 3

Weber’e göre modern toplumsal yaşamdaki hâkim otorite tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Belli bir amaç için oluşturulmuş, sorunun çözümüne yönelik resmi ya da gayri resmi, geçici gönüllülüğe dayalı sivil toplum örgütlerine ne ad verilir?

Soru 5

“Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi” isimli eseriyle demokratik elitizm anlayışına çok büyük katkılarda bulunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Online Sınav

İnternet sitemiz Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin derslerine online çalışabilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Sitemize kayıt olmak ücretsizdir. Kayıt olduğunuz takdirde daha fazla özellikten faydalanabilirsiniz.